Zaginiona Biblioteka

Sulvar'thar - Ród Dayne

Nevi - 2007-11-14, 23:50
: Temat postu: Ród Dayne
Ród Dayne

Najuboższy i najmniejszy ze wszystkich rodów sprawujących władze, ród, którego historia sięga tylko sześć pokoleń wstecz, co na tle innych rodów jest wręcz żałosnym wynikiem. Wszystkie trzy pozostałe rody traktują Dayne’ów jako maluczkich, nic nieznaczących paniczyków, którzy do Małej Rady dostali się wyłącznie przez przypadek i dlatego, że nie było lepszych kandydatów. Plotka głosi, iż Lady Istaria, założycielka rodu, szlachectwo zyskała wyłącznie dzięki swoim ciemnym konszachtom z dżinami Dao. Co prawda za czasów Istarii ród ten był najbogatszym w mieście, lecz zaraz po jej śmierci władza dostała się w ręce marionetki ówcześnie panujących władców, w ręce Lorda Hadima zwanego Błaznem – co doprowadziło do bankructwa, długów i wyrzucenia członków rodu z Małej Rady. Aktualnie głową rodu jest Lord Martius Dayne, człowiek piekielnie inteligentny i przebiegły, który w krótkim czasie zdołał wyrwać ród z długów a na dodatek osiągnąć upragnione miejsce w Małej Radzie. Martius zdołał nawet zyskać przychylność i poparcie rodu Tetrian, a także szacunek Mualthasa Tetriana, co samo w sobie jest niezwykłe. Duma i pycha pozostałych rodów zaślepia ich na tyle, że nie potrafią dostrzec w jak zastraszająco szybkim tempie Martius Dayne osiągnął tak wiele i, że najprawdopodobniej – mimo niewielkiego majątku i całkiem młodego wieku - jest najgroźniejszym lordem w Małej Radzie.

Siedziba
Siedziba rodu Dayne zwana przez prostaczków żartobliwie Ponurym Zamczyskiem, tak naprawdę z tym mianem nie ma wiele wspólnego, a właściwie – zupełnie nic. Niegdysiejsze koszary Nocnej Straży to całkiem duży (w każdym razie jak na standardy mieszczańskie, bo z pewnością nie arystokratyczne) budynek otoczony murem z czarnego kamienia, który aktualnie niemal w całości porośnięty jest bluszczem. Budynek z zewnątrz przypomina nieco małą warownie, o czym świadczy choćby obecność piętnastometrowego stołpu o kształcie prostopadłościanu, obecnie najważniejszego budynku w Zamczysku. Siedziba ta znajduje się parę przecznic od Głównego Placu Sulvar’thar.